Voorwaarden en condities

Onderstaand overzicht geeft de voorwaarden en condities weer die van toepassing zijn op de transportactiviteiten van Volume Rental BV.
Volume Rental B.V. wijst alle algemene voorwaarden van onze contractuele tegenpartijen af, tenzij de toepasselijkheid van dergelijke algemene voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De opdrachtgever wordt geacht op de hoogte te zijn van deze voorwaarden en hiermee akkoord te zijn gegaan.
Op alle transportactiviteiten zijn zowel het CMR-verdrag en als ook AVC 2002 van toepassing.

  • Algemene Vervoerscondities (AVC 2002) – Nederlands
  • General Transport Conditions 2002 (AVC 2002) – English
  • Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer over de weg (CMR) – Nederlands
  • Convention on the contract for the international carriage of goods by road (CMR) – English
  • Convention Relative au Contrat de Transport International de Marchandises par Route (CMR) – Francais

Voor het geval Volume Transport B.V. zich verbindt tot het uitvoeren van vervoer van bulkgoederen over de weg zijn naast het CMR-verdrag en AVC 2002 ook de Algemene Tankvervoercondities voor het Vervoer van Bulkgoederen over de Weg van toepassing.

  • Algemene Tankvervoercondities voor het Vervoer van Bulkgoederen – Nederlands

Voor het geval Volume Transport B.V. zich verbindt tot het uitvoeren van vervoer van afvalstoffen over de weg zijn naast het CMR-verdrag en AVC 2002 ook de Algemene Voorwaarden voor het Afvalstoffenvervoer over de Weg van toepassing.

  • Algemene Voorwaarden voor het Afvalstoffenvervoer over de Weg – Nederlands
Volume Rental