Afvoer

volume rental

Afvoer van water is belangrijk. Naast de talloze voordelen die aan water toegeschreven worden, heeft het verbruik van water ook een keerzijde wanneer het ingezet wordt in allerlei noodzakelijke processen. Het afvalwater mag bijvoorbeeld vanwege wettelijke milieueisen vaak niet via het beschikbare riool-netwerk afgevoerd worden.

In bepaalde gevallen ontbreekt zelfs de infrastructuur van een deugdelijk afvoerkanaal.
Volume Rental biedt met zijn vakkennis en zijn brede scala aan opslagmogelijkheden, slangen, installaties en toebehoren de passende maatregelen om 24/7 de geschikte oplossing te vinden voor elk afvoerprobleem.

Te denken valt aan:

  • Afvalwater bij grootschalige evenementen.
  • Verontreinigd bluswater.
  • Retour van vervuild productie-, reinigings-, en koelwater bij industriĆ«le processen.
  • Overtollig hemelwater in ondergelopen ruimtes.
  • Wegsluizen van water bij gesprongen waterleidingen onder het wegennetwerk.

Stel uw vraag

Zowel bij ingeplande werkzaamheden als bij onvoorziene calamiteiten kunt u altijd een beroep doen op de toewijding en expertise van Volume Rental. Maak van uw probleem onze uitdaging!

Bij vragen over afvoer neem vrijblijvend met ons contact op.

Volume Rental